wstecz

 

„Bydgoskie półkolonie 2024”

PAŁAC MŁODZIEŻY ZAPRASZA UCZNIÓW BYDGOSKICH SZKÓŁ NA PÓŁKOLONIE LETNIE

Pałac Młodzieży zaprasza do skorzystania z półkolonii skierowanych do dzieci w wieku 7 – 12 lat, które będą odbywały się w ciągu trzech pierwszych tygodni wakacji, w terminach:
- I turnus 24 - 28 czerwca,
- II turnus 01 - 05 lipca,
- III turnus 08 - 12 lipca

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest rejestracja elektroniczna.

Dostęp do strony naborowej:
https://pozaszkolne.vulcan.net.pl/bydgoszczpolkolonie
W zakładce Oferta znajduje się lista jednostek, w których będą odbywać się półkolonie.

Zgłoszenia elektronicznego należy dokonać w terminie:
od 13 maja 2024r. godz. 8.00 do 19 maja 2024 r. godz. 16.00

UWAGA! Jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednego turnusu!
W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
Wyjątek stanowi rodzeństwo – jeśli jedno z rodzeństwa zostanie zakwalifikowane na półkolonie, pozostałe dzieci z tego rodzeństwa mają pierwszeństwo przy kwalifikacji.

O wstępnym zakwalifikowaniu na półkolonie rodzice/opiekunowie prawni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w dniu 22.05.204, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, na który zostaną również przesłane wszystkie dokumenty do pobrania i numerem konta do wpłaty.
Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do:

  • wydrukowania i dostarczenia wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku oraz oświadczeń rodzica które zostaną przesłane na e-mail
  • dokonania opłaty za półkolonie w wysokości 280 zł za tygodniowy turnus.
    Przelew bankowy musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii,
  • dostarczenia ww. dokumentów do dnia 29 maja 2024 r. (do godz. 19.00) do sekretariatu Pałacu Młodzieży,
  • wyposażenie dziecka w Bydgoską Kartę Miejską

Nie zachowanie w/wymienionych terminów oznaczać będzie wykreślenie dziecka z listy uczestników.
Listy przyjętych dzieci zostaną wywieszone w Pałacu Młodzieży po weryfikacji dostarczonych dokumentów i opłat, tj. w dniu: 05 czerwca 2024r. po godz. 15.00.
Informację o przyjęciu rodzic/opiekun prawny otrzyma również drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

Zapraszamy do zapisów. Gwarantujemy opiekę w godzinach 7.30 – 15.30,
moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.